ย้ายโดเมน (Domain Name)

ย้ายโดเมน

DomainTransfer

ย้ายโดเมน

ย้ายโดเมน

บริการย้ายโดเมน Wordpress หรือ Godaddy ยังไง ย้ายให้ฟรีจาก name.ccom หรือ onlinenic ใช้เวลาน้อยมาก อย่างด่วนย้ายโดเมน

บริการ ย้ายโดเมน จากที่อื่น มาที่ paidooserver.com

การย้ายโดเมน เข้ามาที่ paidooserver.com จะมีวิธีการเหมือนๆกัน ในที่นี้ จะขอยกตัวอย่าง การย้ายออกจาก Godaddy มาที่ Paidooserver เป็นตัวอย่าง


ฝั่ง Godaddy

เช็คอีเมล์เพื่อดู Authorization Code ที่ทาง Godaddy ส่งมาให้

ฝั่ง Paidooserver

เราจะทำการโอนย้ายในทันที

หลังการสั่งโอนย้ายโดเมน

จะมีอีเมล์แจ้งไปยังท่าน ภายใน 1 ชั่วโมง ให้ท่านกรอกยืนยันตาม link ที่ให้ไป และทำการยืนยันขั้นสุดท้ายในการโอนในครั้งนี้

การย้ายโดเมน ควรทำก่อนที่โดเมนจะหมดอายุภายใน 7 วัน
หากมีข้อสงสัย สามารถทำการติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ย้าย Domain เลย